Podróż zimowa

Kiedy Franciszek Schubert w lutym 1827 roku rozpoczyna komponowanie muzyki do pierwszej części Winterreise jest chory. W listopadzie 1828 , gdy kończy ostatnie poprawki do części drugiej, jest umierający.  W ciekawej, ale  nieco naiwnej formie cyklu poetyckiego Wilhelma Müllera dostrzega osnowę, na której stworzy jedną z najbardziej przerażających muzycznych opowieści w historii.
Wilhelm Müller (1794-1827) był postacią bardzo ciekawą. We wczesnej młodości żołnierz pruski, walczący z Napoleonem, później, jako zdolny, młody naukowiec został wysłany z ekspedycją na południe. We Włoszech zetknął się z nowymi, liberalnymi prądami. Poznał i zachwycił się ideą wolności i powrócił do Berlina  z opinią rewolucjonisty. Pomimo trudności czynionych mu z tego powodu i konieczności powrotu do rodzinnego Dessau,  z pomocą możnych przyjaciół, znanych postaci epoki, udaje mu się uzyskać całkiem wysoki status majątkowy i społeczny, dobrze się ożenić i osiągnąć jako poeta i literat znaczną popularność. Umiera na atak serca, w wieku 33 lat. Z upływem czasu jego nazwisko pewnie popadłoby w zapomnienie, jak wiele innych, gdyby Franciszek Schubert nie zetknął się z jego poetyckim cyklem i nie znalazł w nim emocji, które targały  jego duszą. 

Czytaj więcej...