Litania na dzień Wszystkich Świętych

Caspar David Friedrich. Cmentarz o zmierzchu

 (kliknij aby zobaczyć nuty)                                                      

(Wersja KS) 
                                                            

       melodia+akompaniament  

               

       akompaniament

                         

Litanei auf das Fest Aller Seelen

 

Ruh'n in Frieden alle Seelen,
Die vollbracht ein banges Quälen,
Die vollendet süßen Traum,
Lebenssatt, geboren kaum,
Aus der Welt hinüberschieden:
Alle Seelen ruhn in Frieden!

 

Und die nie der Sonne lachten,
Unterm Mond auf Dornen wachten,
Gott, im reinen Himmelslicht,
Einst zu sehn von Angesicht:
Alle die von hinnen schieden,
Alle Seelen ruhn in Frieden!
Litania na dzień Wszystkich Świętych

 

Niech śpią w pokoju wszystkie dusze,
Których męki kres nastąpił,
Którym słodki sen się skończył,
Utrudzone życia mgnieniem,
Opuściły już tę ziemię:
Wszystkie dusze niech śpią w pokoju!

 

Co do słońca się nie śmiały,
Nocą cierni pilnowały,
Boga w czystym świetle chwały
W końcu twarzą w twarz ujrzały,
Które z nami się rozstały...
Wszystkie dusze niech śpią w pokoju!

Asia S.