Piękna młynarka

"Piękna Młynarka" to pierwszy cykl pieśni. które skomponował Schubert do tekstów poety Wilhelma Müllera.Tomik pod tytułem "Wiersze z papierów pozostawionych przez wędrownego waltornistę" został opublikowany w 1820 roku. Schubert odrzucił z poematu Müllera prolog i epilog oraz trzy mniej ważne teksty. Kompozycje powstawały między majem a wrześniem 1823 roku.
To dwadzieścia samodzielnych "scen lirycznych" a jednocześnie dramat pełen akcji, spięć i kulminacji.
Prawdziwa nowela muzyczna.

Czytaj więcej...