Symfonie nr 1, 2, 3

Berthe Morisot. Letni dzień

Trzy pierwsze symfonie 

Nie trudno zauważyć, że swoje wczesne symfonie Schubert komponował z inspiracji Haydnowskiej i Mozartowskiej. Dzieła klasyków wiedeńskich znajdowały się w standardowym repertuarze ówczesnych orkiestr – z całą pewnością przyszły autor Niedokończonej miał niejedną okazję, aby się z nimi gruntownie zapoznać. Swoją pierwszą symfonię D-dur napisał ukończywszy 16 lat, w 1813 r. – roku premiery VII Symfonii Beethovena, 5 lat po premierowym wykonaniu Pastoralnej.

Czytaj więcej...

Symfonie nr 4, 5

Caspar David Friedrich. Poranek

Symfonie Czwarta i Piąta

IV  Symfonia c-moll D 417 skomponowana została przez 19-letniego Schuberta dla Das Hartwig’sche Orchester i w jej kameralnym składzie usłyszano ją prawdopodobnie po raz pierwszy wraz z dwiema kolejnymi (Piątą i Szóstą). Zapomniano o niej na kilka dekad; pierwsze udokumentowane wykonanie dzieła odbyło się dopiero w 1849 r. w Lipsku pod batutą Augusta Ferdinanda Ricciusa. 

Czytaj więcej...

Symfonia nr 8

Niedokończona

Wokół dzieł określanych mianem niedokończonych roztacza się zazwyczaj aura tajemniczości, a nawet swoistego mistycyzmu. Tak jest w przypadku Kunst der Fuge J.S. Bacha, Mozartowskiego Requiem, X Symfonii G. Mahlera, opery Turandot G. Pucciniego… Do tej kategorii zaliczyć możemy również przedostatnią symfonię Schuberta, z którą owa niedokończoność się zrosła i wpisana została niejako na pierwszą stronę partytury.

Czytaj więcej...

Symfonie nr 6, 7

Symfonia Szósta i Siódma

Skomponowanie VI Symfonii C-dur D 589 zajęło Schubertowi niemal pół roku. Ukończona w lutym 1818 r., wykonana została po raz pierwszy na prywatnym koncercie przez Das Hatwig'sche Orchester pod batutą Josefa Ottera. Jej premiera w Hofburgu w 1828 r., już po śmierci kompozytora, okazała się dużym sukcesem.

Czytaj więcej...

Symfonia nr 9

Co po Beethovenie? Symfonia Dziewiąta, Wielka

Koncepcja stworzenia wielkiej symfonii w C-dur pojawiła się już w 1824 r. Schubert wspomina o swoich planach w liście do przyjaciela Leopolda Kupelwiesera: W moich pieśniach wprowadziłem niewiele nowego, eksperymentuję natomiast w paru utworach instrumentalnych, jakie ostatnio napisałem: dwóch kwartetach smyczkowych, oktecie. Mam zamiar napisać jeszcze jeden kwartet smyczkowy, a także utrzymaną w tym stylu nową wielką symfonię.

Czytaj więcej...