Franz Grillparzer urodził się 15 stycznia 1791 roku w Wiedniu. Po ukończeniu Uniwersytetu Wiedeńskiego, pracował jako prywatny nauczyciel a następnie urzędnik. Utwory jego nie cieszyły się zbytnią popularnością. Dopóki Heinrich Laube, wielbiciel jego twórczości nie został dyrektorem artystycznym Teatru Wiedeńskiego. Wkrótce Grillparzer  stał się tak popularnym poetą w Austrii jak Goethe czy Schiller. On i Schubert byli przyjaciółmi. Spotykali się często w domu sióstr Fröhlich, gdzie Schubert był częstym gościem, a poeta był zaręczony z jedną z sióstr Kathy. Był także częstym uczestnikiem Schubertiad.
Najpopularniejszym utworem Schuberta do tekstu Grilliparzera jest „Serenada”(Ständchen) na  alt, chór i fortepian. Utwór ten był prezentem urodzinowym dla pewnej wiedenki Luizy Gosmar i wykonany został w ogrodzie przy jej domu w Wiedniu.
Inną kompozycją do słów Grillparzera jest pieśń „Triumfalna pieśń Miriam D 942.
Poeta jest także autorem napisu na nagrobku Schuberta: „Muzyka tu pochowana to wielki skarb ale jeszcze większe nadzieje.”

Grillparzer zmarł w Wiedniu 21 stycznia 1872 roku.