Autorzy pieśni

chubert nie był znawcą poezji, choć był jej wiernym i zachłannym czytelnikiem. Pieśni swe komponował głównie do tekstów poetów mu współczesnych i popularnych w jego czasach. Przyjaciele wiedząc, że zawsze poszukuje nowych tekstów, często dostarczali mu nowo wydane tomiki poetyckie. Uważa się, że im lepszy był wiersz do którego komponował, tym lepsza powstawała muzyka. Świadczą o tym arcydzieła które powstały do tekstów Goethe’go, Schillera czy Heine’go.
Nie jest to jednak regułą. Nie wiadomo, czy poezje Wilhelma Müllera nie zostałyby zapomniane, gdyby Schubert ich nie unieśmiertelnił w „Pięknej Młynarce” i „Podróży Zimowej”.
Jedną z najbardziej znanych i przejmujących pieśni Schuberta jest „An die Musik” napisana do dość przeciętnego wiersza Franza von Schobera. Co więc inspirowało Schuberta? Co sprawiało,że dany wiersz stawał się  wart tego aby powstała do niego muzyka? Chyba po pierwsze prostota a po drugie szczerość wypowiedzi poety. Jakaś wewnętrzna prawda, którą Schubert poprzez swoją intuicję geniusza wyczuwał w wierszu.
Zamieszczamy tu więc noty o poetach wielkich, mniej ważnych a także całkiem zapomnianych, których poezja żyje już i aż tylko w szubertowskich arcydziełach Liryki wokalnej. Schubertowi wiersze ich się podobały, warto więc o nich wiedzieć coś więcej.